ఒడిషా గ్రామాల్లో దూకుడు తగ్గించండి: ఏపి సిఎంకి కేంద్రమంత్రి లేఖ

ఆంధ్రప్రదేశ్-ఒడిషా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య తలెత్తిన గ్రామ సమస్యలు పరిష్కారం కోసం చొరవ చూపాలని కేంద్రమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఏపి…