చిన లబుడు పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఓటర్ల అవస్ధలు

విశాఖ జిల్లా అరకు లోయ చినలబుడు పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఓటర్లు అవస్థలు పడ్డారు. దాదాపు 2500 మందికి పైగా ఉన్న పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద సరైన టెంటు సౌకర్యం కూడా ఏర్పాటు చేయలేదని ఓటర్లు తెలిపారు. దీంతో గంటల తరబడి మండుటెండలో ఓటర్లు నిలుచోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.వృద్దులు మహిళలు సైతం ఎదుర్కొన్నారని ఓటర్లు వాపోయారు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.